Last ned gratis presentasjon:

Viktige krav og standarder for rørbransjen

Denne presentasjonen er laget for deg som kan ha nytte av en samlet oversikt over de viktigste reglene, kravene og normene som gjelder for rørbransjen. Den er også godt egnet til opplæring av andre som trenger en grunnleggende innføring.

Bruk av norske standarder, krav til FDV og CE-merking, er noe av det som blir presentert.

Regelverket er noe vi alle må forholde oss til, men området er stort og uoversiktlig. Vi håper derfor presentasjonen vi har laget, kan være et nyttig bidrag for å sikre at arbeidet blir utført slik det skal. Det vil også være en trygghet for menneskene som jobber med bygg, prosjekter og rør hver dag!

Vennlig hilsen VB

Viktige krav og standarder for rørbransjen

Fyll ut for å laste ned presentasjonen: