Last ned gratis sjekkliste:

EGENKONTROLL AV SPRINKLERANLEGG

Et sprinkleranlegg krever jevnlig vedlikehold

«Det er brukerens ansvar å sørge for at prøving, service- og vedlikeholdsprogram blir gjennomført i henhold til instruks fra leverandøren av systemet eller en tilsvarende kvalifisert virksomhet» *

 

I denne sjekklisten finner du en oversikt over hva som bør inngå i en ukentlig egenkontroll, samt noen generelle råd.

 *(NS-EN 12845:2015)

Vedlikehold sprinkleranlegg CTA Sidekolonne

Fyll ut for å laste ned: