VB_tilrettelagte-bad_ViCare_2019_2005_2000_

Tilrettelagte bad for eldre

En stor andel av dagens boliger er ikke tilpasset den kommende eldrebølgen. Blant mennesker over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i umiddelbar nærhet, og en stor del av ulykkene skjer på badet. Det ønsker vi i VB å gjøre noe med. På denne siden finner du relevant informasjon for å kunne legge til rette for et trygt, godt og langt liv på badet. Informasjonen her vil også være relevant for personer med nedsatt bevegelighet og funksjonsevne.

PLUSprivateantracite

Baderomsutstyr tilpasset eldre


I dag finnes det en rekke hjelpemidler for bad, fra enkle støttehåndtak til forhøyede toalett med spyl- og tørkfunksjon og servanter som kan heves og senkes. Det er viktig å ta utgangspunkt i behov, samtidig som det tas hensyn til sikkerhet og hygiene. Utstyret som først og fremst krever tilrettelegging eller endring er toalett, servant og dusj.

For mange er design også viktig. Og det er jo ingen grunn til at et bad ikke skal se fint ut, selv om det har tilpasset utstyr!

New call-to-action

Hva slags utstyr trengs på tilrettelagte bad?

Pressalit toalett med elektriske støtter

Toalett

Et hevet toalett med ekstra sittehøyde gjør det lettere å komme seg av og på toalettet, både med og uten hjelpemidler. Toaletter med spyl- og tørk funksjoner, eller elektrisk heis reduserer også behovet for eventuell assistanse.

Servant Matrix-Large

Servant

Høyderegulerbar servant eller servant med plass under løser problemet for dem som sliter med å komme til ved tradisjonelle servanter for enkle gjøremål som håndvask eller tannpuss.

Samo Alter todelte dusjvegger

Dusj

Det kan være lurt å droppe badekaret, og heller investere i dusjvegger eller dusjkabinett med lavt innsteg. Dusjvegger som er delt horisontalt gjør det enklere å hjelpe den som dusjer uten å bli våt selv!

Rent, trygt og lekkert bad

Armstøtte til montering på toalett

Sikkerhet

Trygghet betyr mye for trivsel og det å kunne bo lenge i eget hjem. På badet kan det handle om enkle tiltak som sete i dusjen, støttehåndtak ved toalett, sklisikkert gulv og god belysning.

Matrix Curve 2 servant funksjonsutstyr

Hygiene

Med tanke på hygiene og enkel rengjøring er det lurt å velge produkter med glatte overflater. Det gjelder ikke minst toalett, toalettstøtter og baderomsvasker. Servanter med få hull og riller er enklere å rengjøre.

Pressalit Care Matrix Medium Basin

Design

Et tilpasset bad trenger ikke å se ut som et institusjonsbad fra svunnen tid. I dag finnes det et rikt utvalg av utstyr og mange muligheter som kan gjøre baderommet innbydende og delikat.

Tips

Det er ikke vanskelig å gjøre det lett å komme til på badet

 Her er noen enkle tips:

 • Fjern terskelen inn til badet
 • Utvid døråpningen inn til badet – Husbankens krav er minimum 86 cm bred
 • Bytt ut nåværende dør med skyvedør – i dag finnes det også skyvedører med motor som kan fjernstyres ved hjelp av en fjernkontroll
 • Ha baderomsdør som vender utover slik at hjelpende lettere kan komme inn hvis brukeren har falt på baderomsgulvet
 • Velg utstyr som kan brukes med rullestol, gåstol eller lignende

Ta med rørleggeren på råd ved tilrettelegging av bad

Eldre, pårørende, hjelpere, og samfunnet har alle noe å vinne på at vi tar i bruk hjelpemidler fremover og tilrettelegger bad slik at det blir mulig å leve lenger i eget hjem.
 
For å vinne kappløpet med eldrebølgen må vi starte nå. I samarbeid med Funksjonsutstyr bistår vi i VB gjerne med kompetanse, løsningsforslag og utstyr!
New call-to-action
Matrix Angle

Økonomisk støtte til baderomsutstyr og ombygging av bad

Hos NAV Hjelpemiddelsentral kan du låne hjelpemidler gratis. Det er også mulig å søke om lån og tilskudd fra Husbanken til finansiering av små eller store ombygginger og tilpasninger.

Finn din VB-rørlegger ›

ALBA_Miljo_Privat

Hvem stiller kravene til universell utforming?

Det er flere lover, regler og anbefalinger som ligger bak bestemmelsene for universell utforming av bygninger generelt og utforming av toaletter spesielt:

  • Plan- og bygningsloven: Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak (§ 1-1 Lovens formål, fjerde ledd).

  • Teknisk forskrift (TEK): Veiledningen til § 12-9 Bad og toalett sier blant annet om publikumsbygg: «For etasjer hvor det er ett bad og ett toalett må både badet og toalettet være universelt utformet. For etasjer hvor det er flere bad og toalett må minimum 1/10 og minst ett av hvert av disse være universelt utformet.». I arbeidsbygning stilles det krav om minst ett universelt utformet toalett i hver etasje.

  • Norsk standard har to standarder som bidrar til å spesifisere kravene som er gitt for universell utforming av bygninger. Disse er frivillige å bruke
   • NS 11001-1 Universell utforming av byggverk, del 1 Arbeids – og publikumsbygninger
   • NS 11001-2 Universell utforming av byggverk, del 2 Boliger
  • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven: I følge loven er det forbudt å diskriminere mennesker med nedsatt funksjonsevne. Loven stiller krav til virksomhetseiere om universell utforming av lokalene virksomheten drives i. Plikten er regulert i § 15 og pålegger både offentlige og private virksomheter å jobbe aktivt for å fremme universell utforming.

New call-to-action